EN_01493132_2808

EN_01493132_2808
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
ZIL-111A used by Soviet leader Nikita Khrushchev in 1959-1963 is seen in a Museum of the Special Task Garage of the Federal Guard Service (FSO) in Moscow on September 14, 2021. - The museum was opened to mark the 100th anniversary of the establishment of the Special Task Garage of the Federal Guard Service (FSO) of the Russian Federation, carrying a transportation duty of the leaders of the state, which will be not only the main custodian of the history of the legendary unit, but also a centre for studying and promoting the achievements of domestic and global automotive industry. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)
2021-09-14
ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News
AFP
ALEXANDER NEMENOV
AFP_9MT8R8
3,31MB
37cm x 25cm przy 300dpi
100TH, 14, 2021, A, ACHIEVEMENTS, ALEXANDER, ALSO, AND, ANNIVERSARY, AUTOMOBILE, AUTOMOTIVE, BE, BUT, BY, CARRYING, CENTRE, CUSTODIAN, DOMESTIC, DUTY, ESTABLISHMENT, FEDERAL, FEDERATION, FOR, FSO, GARAGE, GLOBAL, GUARD, HISTORY, HORIZONTAL, IN, INDUSTRY, IS, KHRUSHCHEV, LEADER, LEADERS, LEGENDARY, MAIN, MARK, MOSCOW, MUSEUM, NEMENOV, NIKITA, NOT, OF, ON, ONLY, OPENED, POLITICS, PROMOTING, RUSSIAN, SECURITY, SEEN, SEPTEMBER, SERVICE, SOVIET, SPECIAL, STATE, STUDYING, TASK, THE, TO, TRANSPORTATION, UNIT, USED, WAS, WHICH, WILL, ZIL-111A,