EN_01492654_0588

EN_01492654_0588
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Armed Taliban fighters escort veiled women marching during a pro-Taliban rally outside Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)
2021-09-11
AAMIR QURESHI/AFP/East News
AFP
AAMIR QURESHI
AFP_9MM2VY
1,88MB
40cm x 27cm przy 300dpi
11, 2021, A, AAMIR, ARMED, BY, DURING, EDUCATION, ESCORT, FIGHTERS, HORIZONTAL, IN, KABUL, MARCHING, ON, OUTSIDE, PRO-TALIBAN, QURESHI, RABBANI, RALLY, SEPTEMBER, SHAHEED, TALIBAN, UNIVERSITY, VEILED, WOMEN,