EN_01492654_0518
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
An armed Taliban fighter escorts veiled women as they march during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021. - Afghan women wearing full face veils sat in rows at a Kabul university lecture theatre Saturday, pledging commitment to the Taliban's hardline policies on segregation. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)
Afganistan pod rządami Talibów
2021-09-11
AAMIR QURESHI/AFP/East News
AFP
AAMIR QURESHI
AFP_9MM2LA
2,91MB
50cm x 34cm przy 300dpi
11, 2021, A, AAMIR, AFGHAN, AN, ARMED, AS, AT, BY, COMMITMENT, DURING, EDUCATION, ESCORTS, FACE, FIGHTER, FULL, HARDLINE, HORIZONTAL, IN, KABUL, LECTURE, MARCH, ON, OUTSIDE, PLEDGING, POLICIES, PRO-TALIBAN, QURESHI, RABBANI, RALLY, ROWS, SAT, SATURDAY, SEGREGATION, SEPTEMBER, SHAHEED, TALIBAN, THE, THEATRE, THEY, TO, UNIVERSITY, VEILED, VEILS, WEARING, WOMEN,