EN_01492045_0002

EN_01492045_0002
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Cedar wood, birch ply and European oak rotational garden pod designed by Dominic Ash and Jeremy Fitter. Pod designed and made by Podmakers Escape Pod
2019-04-26
Andreas von Einsiedel/Andreas Von Einsiedel/East News
Andreas Von Einsiedel
Andreas von Einsiedel
ASHPO002
0,32MB
5cm x 7cm przy 300dpi
AND, ANDREAS, ASH, BIRCH, BY, CEDAR, DESIGNED, DOMINIC, EINSIEDEL, ESCAPE, EUROPEAN, FITTER, GARDEN, JEREMY, MADE, OAK, PEOPLE, PERSON, PLY, POD, PODMAKERS, ROTATIONAL, VON, WOMAN, WOOD,