EN_01490200_0265
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Tall reeds near Klein River, a mountain range in the background
Mint Images RF batch 129
2021-07-28
Mint Images/Mint Images RF/East News
Mint Images RF
Mint Images
70097
7,19MB
44cm x 29cm przy 300dpi
A, AFRICA, BACKGROUND, CALM, IMAGES, IN, KLEIN, KLEINRIVER, LANDSCAPE, MINT, MOOD, MOUNTAIN, MOUNTAINS, NATURE, NEAR, NO, NON-URBAN, PEOPLE, RANGE, REED, REEDS, REMOTE, RIVER, SCENE, SCENICS, SOUTH, TALL, THE, TRANQUIL,