EN_01490200_0260

EN_01490200_0260
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
5230.jpg SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
A boy exploring the shore of a lagoon in the shadow of the Kleinriver mountain range
2021-07-28
Mint Images/Mint Images RF/East News
Mint Images RF
Mint Images
70090
5,27MB
44cm x 29cm przy 300dpi
8-9, A, ACTIVITY, AFRICA, ALONE, BOY, CAUCASIAN, CHILD, CHILDHOOD, CREATIVITY, CROUCHING, DAY, ESTUARY, ETHNICITY, EVENING, EXPLORATION, EXPLORING, FLOWING, IMAGES, IN, KLEINRIVER, LAGOON, LANDSCAPE, LEISURE, MINT, MOUNTAIN, MOUNTAINS, NATURE, NON-URBAN, OF, ONE, OUTDOORS, PERSON, PLAYING, RANGE, RIVER, SCENE, SCENICS, SHADOW, SHORE, SOUTH, SURFACE, THE, TWILIGHT, WALKWAY, WATER, YEARS,