EN_01486280_0159
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
(210722) -- CAPRI ISLAND (ITALY), July 22, 2021 (Xinhua) -- Emergency staff members transfer an injured person in Capri island, Italy, on July 22, 2021. At least one was killed and 28 were injured after a minibus went off the road on the Italian island of Capri on Thursday, according to local sources. (Xinhua)
Autobus wypadł z drogi na Capri
2021-07-20
Xinhua/Xinhua News/East News
Xinhua News
Xinhua
CnyztpE007002_20210723_PEPFN0A001
0,51MB
14cm x 10cm przy 300dpi
-, 2021, 22, 28, A, ACCORDING, AFTER, AN, AND, AT, CAPRI, EMERGENCY, IE, IN, INJURED, ISLAND, ITALIAN, ITALY, JULY, KILLED, LEAST, LOCAL, MEMBERS, MINIBUS, OF, OFF, ON, ONE, PERSON, ROAD, SOURCES, STAFF, THE, THURSDAY, TO, TRANSFER, WAS, WENT, WERE, XINHUA,