EN_01486224_0030

EN_01486224_0030
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS MODLIN 21.07.2021 TIK TOK SPEED GAMES N/Z: HUBERT GROMADZKI
2021-07-21
VIPHOTO/East News
VIPHOTO
VIPHOTO
VIP_SPEED210721_118
2,97MB
42cm x 28cm przy 300dpi
07, 2021, 21, EAST, GAMES, GROMADZKI, HUBERT, MODLIN, NEWS, SPEED, TIK, TOK, VIPHOTO, Z,