EN_01486211_0010

EN_01486211_0010
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
WORLDWIDE RIGHTS AVAILABLE. End users shall not licence, sell, transmit, or distribute any photographs represented by eyevine, to any third party.
Cold as ice. Icebox's ground-breaking 17 person life-size ice sculpture commemorating easing of restrictions in England today in London's Covent Garden. ? Jeff Moore / eyevine
Lodowe rzeźby
2021-07-19
Jeff Moore/Eyevine/East News
Eyevine
Jeff Moore
evhr_02888200
2,86MB
35cm x 27cm przy 300dpi
17, 2019-NNCOV, ART, ARTS, ARTWORK, AS, AT, BAN, COLD, COMMEMORATING, CORONA, CORONAVIRUS, CORONAVIRUSES, COVENT, COVID, COVID-19, COVID19, CULTURE, CURFEW, CV-19, CV19, DISEASE, DISTANCE, DISTANCING, EASING, ENGLAND, EVOFFER, EYEVINE, FEATURE, FINE, FREEDOM, GARDEN, GROUND-BREAKING, HEALTH, HEALTHCARE, HOME, ICE, ICEBOX, ILL, ILLNESS, IN, ISSUES, JEFF, LIFE-SIZE, LOCKDOWN, LONDON, MOORE, NATIONAL, NEWS, OF, PANDEMIC, PERSON, POPULATION, RESTRICTION, RESTRICTIONS, RULES, SARS-LIKE, SCULPTURE, SOCIAL, SOCIALISING, SOCIETY, STAY, STOCK, THE, TODAY, TRAVEL, VIRUS, VISUAL, WORK,