EN_01486167_0004
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.
Leo Borg of Sweden pictured at the Tampere Open tennis tournament in Tampere, Finland, on July 19, 2021. LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.
Bjorn Borg na meczu syna Leo
2021-07-20
Kalle Parkkinen/Lehtikuva Oy/East News
Lehtikuva Oy
Kalle Parkkinen
LK_LKFTVX20210720184901BKNG_TBKT20HWW
1,37MB
36cm x 24cm przy 300dpi
19, 2021, AT, BORG, FINLAND, IN, JULY, KALLE, LEHTIKUVA, LEO, NO, OF, ON, OPEN, OUT, PARKKINEN, PARTY, PICTURED, SALES, SPORT, SPORTS, SWEDEN, SWEDISH, TAMPERE, TENNIS, THE, THIRD, TOURNAMENT,