EN_01485301_0005
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mandatory Credit: Photo by Masatoshi Okauchi/Shutterstock (12212881y) JRA Jockey Nanako Fujita 2020 Olympic Torch Relay, Day 6, Tokyo Racecourse, Tokyo, Japan - 14 Jul 2021
Sztafeta z ogniem olimpijskim
2021-07-14
Rex Features/East News
Rex Features
Masatoshi Okauchi/Shutterstock
2020_Olympic_Torch_Relay_Day_6_Tokyo_Rac_12212881Y
2,23MB
42cm x 26cm przy 300dpi
14, 2020, 2021, 6, ALONE, BY, CREDIT, DAY, FEMALE, FUJITA, JAPAN, JOCKEY, JRA, JUL, MANDATORY, MASATOSHI, NANAKO, OKAUCHI, OLYMPIC, PERSONALITY, RACECOURSE, RELAY, SHUTTERSTOCK, SPORT, SPORTSPERSON, TOKYO, TORCH,