EN_00959152_0042

EN_00959152_0042
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PRINCE CHARLES AND HIS FIANCEE, LADY DIANA SPENCER, ARRIVING AT THE GOLDSMITH'S HALL IN LONDON FOR THEIR FIRST ROYAL ENGAGEMENT TOGETHER.
1981-03-09
EAST NEWS
Press Association
PA
PA-1129433
0,29MB
14cm x 13cm przy 300dpi
AND, ARRIVING, AT, CHARLES, DIANA, ENGAGEMENT, FIANCEE, FIRST, FOR, GOLDSMITH, HALL, HIS, IN, KSIEZNA, LADY, LONDON, PA, PRINCE, PRINCESS, ROYAL, SPENCER, THE, TOGETHER, WALES,