EN_01484409_0010
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mandatory Credit: Photo by Keizo Mori/UPI/Shutterstock (12202451o) Torchbearers pose for the cameras during the Tokyo 2020 Olympics torch relay at the Machida Shibahiro Garden in Tokyo, Japan on Friday, July 9, 2021. The Tokyo 2020 Olympics torch relay was cancelled on public roads except for the islands in Tokyo to prevent the spread of the coronavirus. Tokyo Olympics Covid-19, Japan - 09 Jul 2021
Sztafeta z ogniem olimpijskim
2021-07-09
Rex Features/East News
Rex Features
Keizo Mori/UPI/Shutterstock
Tokyo_Olympics_Covid19_Japan_12202451O
1,92MB
30cm x 21cm przy 300dpi
09, 2020, 2021, 9, AT, BY, CAMERAS, CANCELLED, CORONAVIRUS, COVID-19, COVID19, CREDIT, DISASTER, DURING, EXCEPT, FACE, FOR, FRIDAY, GAMES, GARDEN, IN, ISLANDS, JAPAN, JUL, JULY, KEIZO, MACHIDA, MANDATORY, MASK, MORI, NEWS, OF, OLYMPIC, OLYMPICS, ON, POSE, PREVENT, PUBLIC, RELAY, ROADS, SHIBAHIRO, SHUTTERSTOCK, SPORT, SPREAD, THE, TO, TOKYO, TORCH, TORCHBEARERS, UPI, WAS,