EN_01480045_4416

EN_01480045_4416
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Kayakers paddles among icebergs, Torres del Paine National Park, Patagonia, Chile, South America
2021-03-31
Visions from Earth/Travel Collection/East News
Travel Collection
Visions from Earth
71363154
3,66MB
44cm x 29cm przy 300dpi
AERIAL, AIR, AL-FRESCO, AMERICA, AMERICAN, AMONG, AREA, AREAS, AROUND, BEING, BEINGS, BLUE, BLUENESS, BLUISH, CATALAN, CATALONIA, CHILE, CHILEAN, COLOR, COLOUR, COLOURS, COUNTRYSIDE, DEL, DESTINATION, DINING, DISTANT, DOORS, EARTH, ECOTOURISM, EUROPE, EXPEDITION, EXTERIOR, FARSIGHTEDNESS, FROM, GEOGRAPHY, GLACIAL, GLACIER, HUMAN, ICE, ICE-BLUE, ICEBERG, ICEBERGS, JOURNEY, JOURNEYS, KAYAK, KAYAKERS, KAYAKS, LANDSCAPE, LANDSCAPES, LONG-DISTANCE, MOTIF, MOTIFS, NATIONAL, NATURAL, NATURE, OF, OPEN, OUT, OUT-OF-DOORS, OUTDOOR, OUTDOORS, OUTSIDE, PACHS, PADDLE, PADDLES, PAINE, PARK, PATAGONIA, PENEDES, PEOPLE, PERSON, PERSONS, PHOTOGRAPH, PHOTOS, SCENERY, SHOT, SHOTS, SOMEBODY, SOMEONE, SOUTH, SPAIN, SPANISH, THE, TORRES, TOURISM, TRAVEL, TRAVELS, VIEW, VISION, VISIONS, WORLD,