EN_01479998_0011
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Netherlands and Germany Out
At night, a wooden box containing the restored Golden Coach is hoisted over the roof of the Amsterdam Museum. The Golden Coach, which weighs more than 2,800 kilograms, will be on display to the public as the centerpiece of the well-named exhibition exploring years of controversy surrounding this gift from the city of Amsterdam to the Netherlands' royal family from June 18 to February 27, 2022. The arrival of the Golden Coach in the Amsterdam Museum is the official moment that the restored Golden Coach returns to the city that gave it to Wilhelmina in 1898: Amsterdam. Amsterdam, Netherlands on June 10, 2021. Photo by Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM
Odrestaurowana złota karoca
2021-06-10
Utrecht Robin/ABACA/Abaca/East News
Abaca
Utrecht Robin/ABACA
768433_012
9,3MB
60cm x 40cm przy 300dpi
10, 18, 1898, 2, 2021, 2022, 27, 800, A, ABACA, ABACAPRESS, AMSTERDAM, ARRIVAL, AS, AT, BE, BOX, BY, CENTERPIECE, CITY, COACH, CONTAINING, CONTROVERSY, DISPLAY, EXHIBITION, EXPLORING, FAMILY, FEBRUARY, FROM, GAVE, GIFT, GOLDEN, HOISTED, IN, IS, IT, JUNE, KILOGRAMS, MOMENT, MORE, MUSEUM, NETHERLANDS, NIGHT, OF, OFFICIAL, ON, OVER, PUBLIC, RESTORED, RETURNS, ROBIN, ROOF, ROYAL, SURROUNDING, THAN, THAT, THE, THIS, TO, UTRECHT, WEIGHS, WELL-NAMED, WHICH, WILHELMINA, WILL, WOODEN, YEARS,