EN_01475187_0635
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A general view shows the site of a train accident after an elevated metro line collapsed in Mexico City on May 4, 2021. (Photo by PEDRO PARDO / AFP)
Zawalił się wiadukt pod przejeżdżającym pociągiem w Meksyku
2021-05-04
PEDRO PARDO/AFP/East News
AFP
PEDRO PARDO
AFP_99A747
2,85MB
45cm x 30cm przy 300dpi
2021, 4, A, ACCIDENT, AFTER, AN, BY, CITY, COLLAPSED, ELEVATED, GENERAL, HORIZONTAL, IN, LINE, MAY, METRO, MEXICO, OF, ON, PARDO, PEDRO, SHOWS, SITE, THE, TRAIN, VIEW,