EN_01475187_0535

EN_01475187_0535
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Emergency workers move an injured person on a stretcher at the site of a train accident after an elevated metro line collapsed in Mexico City on May 3, 2021. (Photo by PEDRO PARDO / AFP)
2021-05-03
PEDRO PARDO/AFP/East News
AFP
PEDRO PARDO
AFP_99A6N2
2,76MB
51cm x 34cm przy 300dpi
2021, 3, A, ACCIDENT, AFTER, AN, AT, BY, CITY, COLLAPSED, ELEVATED, EMERGENCY, HORIZONTAL, IN, INJURED, LINE, MAY, METRO, MEXICO, MOVE, OF, ON, PARDO, PEDRO, PERSON, SITE, STRETCHER, THE, TRAIN, WORKERS,