EN_01475113_0143

EN_01475113_0143
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 03.05.2021. Senat. Zgromadzenie poslow i senatorow Rzeczypospolitej Polskiej oraz poslow Republiki Litewskiej. Uroczystosc wreczenia Nagrody Obojga Narodow z udzialem wicemarszalek Sejmu
2021-05-03
Piotr Molecki/East News
Piotr Molecki
Piotr Molecki
20210503_MOPI5120
3,09MB
29cm x 38cm przy 300dpi
03, 05, 2021, CZYZEWSKI, DYPLOMACJA, EAST, FOT, GITANASA, I, KRZYSZTOF, LITEWSKIE, LITEWSKIEJ, LITWA, LITWY, MOLECKI, NAGRODA, NAGRODY, NARODOW, NAUSEDY, NEWS, OBOJGA, ORAZ, PIOTR, POLSKA, POLSKIEJ, POLSKO, POLSKO-LITEWSKIE, POSLOW, PREZYDENTA, REPUBLIKI, RP, RZECZYPOSPOLITEJ, SEJMU, SENAT, SENATOROW, STOSUNKI, UDZIALEM, UROCZYSTOSC, WARSZAWA, WARSZAWIE, WICEMARSZALEK, WRECZENIA, Z, ZGROMADZENIE, ZROMADZENIE,