EN_01475075_0012

EN_01475075_0012
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
01.05.2021 Pochylnia Katy N/z Fot. Stanislaw Bielski/REPORTER
2021-05-01
Stanislaw Bielski/REPORTER
Stanislaw Bielski/REPORTER
STANISLAW BIELSKI/REPORTER
_DSCbssb20210501_032
2,43MB
23cm x 15cm przy 300dpi
01, 05, 2021, ATRAKCJA, BIELSKI, BUDOWLA, ELBLASKI, ELBLASKO-OSTRODZKI, HYDROTECHNICZNA, HYDROTECHNIKA, KANAL, KATY, PO, POCHYLNIA, POCHYLNIE, REPORTER, STANISLAW, STATEK, STATKIEM, TECHNIKI, TRANSPORTOWY, TRAWIE, TURYSCI, TURYSTYCZNA, TURYSTYKA, WARMINSKO-MAZURSKIE, WOZEK, Z, ZABYTEK,