EN_00957730_0763
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Computer-generated conceptual image showing the Earth with the Polar caps detaching.
Science Source December 28, 2009 DVD
2011-03-20
EAST NEWS
Science Source
Mike Agliolo
bn5259
2,18MB
43cm x 32cm przy 300dpi
AGLIOLO, CAPS, CG, CGI, CHANGE, CLIMATE, COMPUTER, COMPUTER-GENERATED, CONCEPTUAL, DETACHING, DRUK, DRUKOWAC, EARTH, GENERATED, GLOBAL, GRAFICZNA, GRAFICZNE, GRAFICZNY, GRAFIKA, GRAPHIC, ILLUSTRATION, ILUSTRACJA, IMAGE, INFO-GRAFIKA, INFOGRAFIKA, INFOGRAPHICS, KLIMAT, KOMPUTER, MIKE, MIKROFON, OBRAZ, OBRAZEK, OCIEPLANIE, ODBITKA, ODCISK, OGRZEWANIE, PICTURE, PLANET, PLANETA, POKAZYWANIE, POLAR, POLARNY, PRINT, RYCINA, SHOWING, THE, WARMING, WITH, WIZERUNEK, WYDRUK, WYSWIETLANIE, Z, ZDJECIE, ZIEMIA, ZMIANA, ZMIENIAC,