EN_01471927_0004
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
internet + 100%
fot. Jan Bogacz/TVP/East News To byl rok III edycja Trzecia sezon Trzeci Rok 1994 n/z Malgorzata Ostrowska-Krolikowska
To był rok 3 - program TVP
2021-04-04
Jan Bogacz/TVP/East News
TVP SA
Jan Bogacz
2163424
7,02MB
28cm x 42cm przy 300dpi
1994, BOGACZ, BYL, EAST, EDYCJA, FOT, III, JAN, KROLIKOWSKA, MALGORZATA, N, NEWS, OSTROWSKA, OSTROWSKA-KROLIKOWSKA, ROK, ROZRYWKA, SEZON, TO, TRZECI, TRZECIA, TVP, Z,