EN_01471925_0002

EN_01471925_0002
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
MINIMUM PRICE 5 USD
A local torchbearer runs during the Tokyo 2020 Olympic torch relay in Toyohashi City, Aichi Prefecture, Japan on April 6, 2021. (Photo by Tatsuki Kobayashi/AFLO)
2021-04-06
Tatsuki Kobayashi/Aflo Images/East News
Aflo Images
Tatsuki Kobayashi
aflo_157558668
3,08MB
34cm x 23cm przy 300dpi
2020, 2021, 6, A, AFLO, AICHI, APRIL, BY, CITY, DURING, IN, JAPAN, KOBAYASHI, LOCAL, OLYMPIC, ON, PREFECTURE, RELAY, RUNS, TATSUKI, THE, TOKYO, TORCH, TORCHBEARER, TOYOHASHI,