EN_01471924_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
internet + 100%
fot. Jan Bogacz/TVP/East News Szansa na sukces Opole 2021 piosenki Jana Pietrzaka n/z Jan Pietrzak Ewa Dalkowska
Szansa na sukces - program TVP
2021-04-04
Jan Bogacz/TVP/East News
TVP SA
Jan Bogacz
2163932
7,08MB
42cm x 28cm przy 300dpi
2021, BOGACZ, DALKOWSKA, EAST, EWA, FOT, JAN, JANA, MUZYKA, N, NA, NEWS, OPOLE, PIETRZAK, PIETRZAKA, PIOSENKI, ROZRYWKA, SUKCES, SZANSA, TVP, Z,