EN_01471916_0011
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
06.04.2021 Warszawa Konferencja wicepremiera Jacka Sasina nt sponsoringu sportu przez spolki Skarbu Panstwa fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER n/z: Danuta Dmowska-Andrzejuk
Jacek Sasin o sponsoringu sportu przez spółki Skarbu Państwa
2021-04-06
Zbyszek Kaczmarek/REPORTER
Zbyszek Kaczmarek/REPORTER
Zbyszek Kaczmarek/REPORTER
20210406_ZBY_2220
4,21MB
24cm x 36cm przy 300dpi
04, 06, 2021, AKTYWOW, ANDRZEJUK, BEZ, DANUTA, DMOWSKA, DMOWSKA-ANDRZEJUK, JACKA, KACZMAREK, KONFERENCJA, MASECZKI, MASKI, MINISTERSTWA, MINISTERSTWO, NT, PANSTWA, PANSTWOWYCH, PRZEZ, REPORTER, SASINA, SKARBU, SPOLKI, SPONSORINGU, SPORTU, WARSZAWA, WICEPREMIERA, ZBYSZEK,