EN_01471238_0031
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Property Released (PR) SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Water spraying from copper shower head in tiled shower
Caiaimage Mar 2021
2021-03-29
Sam Edwards/caiaimage/East News
caiaimage
Sam Edwards
412-56240
3,18MB
23cm x 34cm przy 300dpi
ABSENCE, ARCHITECTURE, BATHROOM, BLUE, BUILDING, CAUCASIAN, COPPER, DESIGN, DOMESTIC, EDWARDS, HEAD, HOME, INDOORS, INTERIOR, MODERN, NO, NOBODY, PEOPLE, SAM, SHOWCASE, SHOWER, SPRAY, TILE, TILT, WATER, WHITE,