EN_01471238_0014
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Model Released (MR), Property Released (PR) SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Father holding cute daughter in bathrobe in yurt
Caiaimage Mar 2021
2021-03-29
Sam Edwards/caiaimage/East News
caiaimage
Sam Edwards
412-56223
2,16MB
34cm x 23cm przy 300dpi
ADULT, AFFECTION, AUTHENTIC, BATHROBE, BONDING, CABIN, CAUCASIAN, COMFORTABLE, COSY, COZY, CUDDLE, CUTE, DAUGHTER, EDWARDS, FATHER, FOCUS, FOREGROUND, GIRL, HAPPY, HOLD, HOLIDAY, HOOD, INDOORS, INNOCENCE, LEISURE, LIFESTYLE, LOVE, MAN, MATURE, ON, PAIR, PAJAMAS, PEOPLE, PYJAMAS, ROBE, SAM, SHY, SIMPLICITY, SMILE, STAND, TIRED, TODDLER, TOGETHER, TRAVEL, TWO, VACATION, WEEKEND, WHITE, YURT,