EN_01470539_0002
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
TOPSHOT - Torchbearer Rio Suzuki, a junior high school student, carries the Olympic torch during the second day of the Tokyo 2020 Olympic Games torch relay at Somanakamura Shrine in the town of Soma, Fukushima Prefecture on March 26, 2021. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Start sztafety olimpijskiej Tokyo 2020
2021-03-26
CHARLY TRIBALLEAU/AFP/East News
AFP
CHARLY TRIBALLEAU
topshot_AFP_96R74X
1,76MB
40cm x 27cm przy 300dpi
2020, 2021, 26, A, AT, BY, CARRIES, CHARLY, DAY, DURING, FUKUSHIMA, GAMES, HIGH, HORIZONTAL, IN, JUNIOR, MARCH, OF, OLY, OLYMPIC, ON, PREFECTURE, RELAY, RIO, SCHOOL, SECOND, SHRINE, SOMA, SOMANAKAMURA, STF, STUDENT, SUZUKI, THE, TOKYO, TOPSHOT, TOPSHOTS, TORCH, TORCHBEARER, TOWN, TRIBALLEAU,