EN_01470099_0017
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
internet + 100%
fot. Jan Bogacz/TVP/East News To byl rok 3 edycja trzecia sezon trzeci Rok 1999 n/z Tomasz Kammel Grazyna Szapolowska
To był rok 3 - program TVP
2021-03-21
Jan Bogacz/TVP/East News
TVP SA
Jan Bogacz
2162411
3,73MB
33cm x 22cm przy 300dpi
1999, 3, BOGACZ, BYL, EAST, EDYCJA, FOT, GRAZYNA, JAN, KAMMEL, N, NEWS, ROK, ROZRYWKA, SEZON, SZAPOLOWSKA, TO, TOMASZ, TRZECI, TRZECIA, TVP, Z,