EN_01468209_0012

EN_01468209_0012
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
internet + 100%
fot. Jan Bogacz/TVP/East News Program To byl Rok III edycja trzecia odc 2 n/z Tomasz Wolny
2021-03-09
Jan Bogacz/TVP/East News
TVP SA
Jan Bogacz
2152708
5,89MB
26cm x 39cm przy 300dpi
2, BOGACZ, BYL, EAST, EDYCJA, FOT, III, JAN, N, NEWS, ODC, ODC2, ODCINEK, PROGRAM, ROK, ROZRYWKA, SEZON, TO, TOMASZ, TRZECI, TRZECIA, TVP, WOLNY, Z,