EN_01465651_0077
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
23.02.2021 Warszawa, Otwarcie szpitala modulowego w Warszawie przy ul Saszerow, fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
Otwarcie szpitala modułowego w Warszawie
2021-02-23
Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
20210223TOMJ1823a
6,28MB
51cm x 34cm przy 300dpi
02, 2021, 23, JASTRZEBOWSKI, MODULOWEGO, OTWARCIE, PRZY, REPORTER, SASZEROW, SZPITALA, TOMASZ, UL, W, WARSZAWA, WARSZAWIE,