EN_01465793_0312

EN_01465793_0312
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6470926 23.02.2021 Members and supporters of the Russian Communist Party (CPRF) attend a flower-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier in Alexander Garden by the Kremlin Wall as part of the celebration of the Defender of the Fatherland Day, in Moscow, Russia. Vladimir Astapkovich / Sputnik
2021-02-23
Vladimir Astapkovich/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Vladimir Astapkovich
6470926_6035242956d40
3,16MB
33cm x 22cm przy 300dpi
02, 2021, 23, A, ALEXANDER, AND, AS, ASTAPKOVICH, AT, ATTEND, BY, CELEBRATION, CEREMONY, COMMUNIST, CPRF, DAY, DEFENDER, EVENT, FATHERLAND, FEBRUARY, FLOWER-LAYING, GARDEN, IN, KREMLIN, MEMBERS, MOSCOW, OF, PART, PARTY, RUSSIA, RUSSIAN, SOLDIER, SPUTNIK, SUPPORTERS, THE, TOMB, UNKNOWN, VLADIMIR, WALL,