EN_01465793_0310

EN_01465793_0310
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6470924 23.02.2021 Members and supporters of the Russian Communist Party (CPRF) lay flowers at the Tomb of the Unknown Soldier in Alexander Garden by the Kremlin Wall as part of the celebration of the Defender of the Fatherland Day, in Moscow, Russia. Vladimir Astapkovich / Sputnik
2021-02-23
Vladimir Astapkovich/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Vladimir Astapkovich
6470924_6035240490e86
3,54MB
47cm x 31cm przy 300dpi
02, 2021, 23, ALEXANDER, AND, AS, ASTAPKOVICH, AT, BY, CELEBRATION, COMMUNIST, CPRF, DAY, DEFENDER, EVENT, FATHERLAND, FEBRUARY, FLOWERS, GARDEN, IN, KREMLIN, LAY, MEMBERS, MOSCOW, OF, PART, PARTY, RUSSIA, RUSSIAN, SOLDIER, SPUTNIK, SUPPORTERS, THE, TOMB, UNKNOWN, VLADIMIR, WALL,