EN_01465601_0026

EN_01465601_0026
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6470673 23.02.2021 Russian President Vladimir Putin attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier in Alexander Garden by the Kremlin Wall to mark Defender of the Fatherland Day, in Moscow, Russia. Ramil Sitdikov / Sputnik
2021-02-23
Ramil Sitdikov/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Ramil Sitdikov
6470673_6034ecaa717f7
0,9MB
10cm x 15cm przy 300dpi
02, 2021, 23, A, ALEXANDER, AT, ATTENDS, BY, CEREMONY, DAY, DEFENDER, FATHERLAND, GARDEN, IN, KREMLIN, LAYING, MARK, MOSCOW, OF, PRESIDENT, PUTIN, RAMIL, RUSSIA, RUSSIAN, SITDIKOV, SOLDIER, SPUTNIK, THE, TO, TOMB, UNKNOWN, VLADIMIR, WALL, WREATH,