EN_01465601_0019

EN_01465601_0019
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6470660 23.02.2021 Russian President Vladimir Putin and Defense Minister Sergei Shoigu attend a ceremony to lay a wreath at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow's Alexander Garden by the Kremlin Wall to mark Defender of the Fatherland Day, in Moscow, Russia. Alexei Druzhinin / Sputnik
2021-02-23
Alexei Druzhinin/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Alexei Druzhinin
6470660_6034e883966a2
3,02MB
39cm x 27cm przy 300dpi
02, 2021, 23, A, ALEXANDER, ALEXEI, AND, AT, ATTEND, BY, CEREMONY, DAY, DEFENDER, DEFENSE, DRUZHININ, FATHERLAND, GARDEN, IN, KREMLIN, LAY, MARK, MINISTER, MOSCOW, OF, PRESIDENT, PUTIN, RUSSIA, RUSSIAN, SERGEI, SHOIGU, SOLDIER, SPUTNIK, THE, TO, TOMB, UNKNOWN, VLADIMIR, WALL, WREATH,