EN_01465601_0014
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6470465 23.02.2021 A participants performs the historical reconstruction at the central square during the events marking Defender of the Fatherland Day in Vladivostok, Russia. Tatyana Meel / Sputnik
Dzień Obrońcy Ojczyzny w Rosji
2021-02-23
Tatyana Meel/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Tatyana Meel
6470465_6034c7652db10
4,54MB
41cm x 27cm przy 300dpi
02, 2021, 23, A, AT, CENTRAL, DAY, DEFENDER, DURING, EVENT, EVENTS, FATHERLAND, FEBRUARY, HISTORICAL, IN, MARKING, MEEL, OF, PARTICIPANTS, PERFORMS, RECONSTRUCTION, RUSSIA, SPUTNIK, SQUARE, TATYANA, THE, VLADIVOSTOK,