EN_01465509_1295

EN_01465509_1295
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
AP PROVIDES ACCESS TO THIS THIRD PARTY PHOTO SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON FACTS DEPICTED IN IMAGE; MUST BE USED WITHIN 14 DAYS FROM TRANSMISSION; NO ARCHIVING; NO LICENSING; MANDATORY CREDIT
The Italian ambassador to Congo, Luca Attanasio, poses for a photo during a visit to the Sant'Egidio Community Dream center in Kinshasa, Congo, on Jan. 24, 2018. The Italian ambassador to Congo, Italian Carabinieri officer Vittorio Iacovacci, and their Congolese driver were killed Monday in an attack on a U.N. convoy in an area that is home to myriad rebel groups, the Foreign Ministry, and local people said. (Comunita' di Sant'Egidio via AP)
2021-02-22
Comunita' di Sant'Egidio/Associated Press/East News
Associated Press
Comunita' di Sant'Egidio
21053579608736
1,88MB
28cm x 47cm przy 300dpi
2018, 24, A, AMBASSADOR, AN, AND, AP, AREA, ATTACK, ATTANASIO, CARABINIERI, CENTER, COMMUNITY, COMUNITA, CONGO, CONGOLESE, CONVOY, DI, DREAM, DRIVER, DURING, EGIDIO, FOR, FOREIGN, GROUPS, HOME, IACOVACCI, IN, IS, ITALIAN, JAN, KILLED, KINSHASA, LOCAL, LUCA, MINISTRY, MONDAY, MYRIAD, OFFICER, ON, PEOPLE, POSES, REBEL, SAID, SANT, THAT, THE, THEIR, TO, U, VIA, VISIT, VITTORIO, WERE,