Znani w social mediach 17
 • 30,00 EUR

  Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

 • 40,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności niekomercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 75,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności komercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 90,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
The Swedish Royal Court (/ 29.01.2021): I gar deltog Kronprinsessan med en digital halsning pa ett seminarium om allemansratten som arrangerades av Naturvardsverket och SLU:s centrum for naturvagledning. Vid seminariet deltog naturvagledare, pedagoger, naturturistguider och andra som formedlar kunskap kring allemansratten. : Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna Supplied by Instagram.com/face to face
Znani w social mediach 17
2021-01-29
face to face/FaceToFace/REPORTER
FaceToFace/REPORTER
face to face
FACE_Celebs_Instagram_Twitter_35210915
0,18MB
8cm x 15cm przy 300dpi
01, 2020ER, 2020S, 2021, 29, ALLEMANSRATTEN, ANDRA, ARRANGERADES, AV, BY, CELEB, CELEBS, CENTRUM, COURT, CROWN, DELTOG, DIGITAL, EN, ETT, FACE, FOR, FORMEDLAR, FRIBERG, GAR, GREETINGS, HALSNING, HOVSTATERNA, I, INSTAGRAM, KRING, KRONPRINSESSAN, KRONPRINZESSIN, KUNGL, KUNSKAP, MED, MEDIA, NATURTURISTGUIDER, NATURVAGLEDARE, NATURVAGLEDNING, NATURVARDSVERKET, OCH, OM, PA, PEDAGOGER, PRINCESS, PRINZESSIN, ROYAL, SARA, SEMINARIET, SEMINARIUM, SLU, SOCIAL, SOM, SUPPLIED, SWEDISH, THE, TO, TWEET, TWEETS, TWITTER, VICTORIA, VID, VIP, ZWEITAUSENDZWANZIGER,