EN_01461805_0001

EN_01461805_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mandatory Credit: Photo by Miguel Candela/SOPA Images/Shutterstock (11722720a) People are seen buying decorative ornaments during the preparation of the Chinese New Year celebration. The former British colony of Hong Kong is preparing for the Lunar Chinese New Year 2021 of the Ox. Chinese New Year preparations in Hong Kong, China - 22 Jan 2021
2021-01-22
Rex Features/East News
Rex Features
Miguel Candela/SOPA Images/Shutterstock
Chinese_New_Year_preparations_in_11722720A
8,08MB
53cm x 33cm przy 300dpi
2021, 22, ARE, BRITISH, BUYING, BY, CANDELA, CELEBRATION, CHINA, CHINESE, COLONY, CREDIT, DECORATIVE, DURING, FOR, FORMER, HONG, IMAGES, IN, IS, JAN, KONG, LUNAR, MANDATORY, MIGUEL, NEW, OF, ORNAMENTS, OX, PEOPLE, PREPARATION, PREPARATIONS, PREPARING, SEEN, SHUTTERSTOCK, SOPA, THE, YEAR,