EN_01461503_0905
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A boy gets help from Valeriu Nicolae to learn brushing his teeth correctly in Nucsoara, Romania, Saturday, Jan. 9, 2021. A gentle hero to many in Romania, Valeriu Nicolae says that, at heart, he is more like former NBA star Michael Jordan ??" highly competitive and eager to improve in what he does best. In Nicolae???s case that is helping others. The rights activist has earned praise for his tireless campaign to change for the better the lives of the Balkan country???s poorest and underprivileged residents, particularly the children. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Pomoc dla najuboższych z rumuńskich wiosek
2021-01-09
AP/Associated Press/East News
Associated Press
AP
21020691647464
3,37MB
42cm x 28cm przy 300dpi
2021, 9, A, ACTIVIST, AND, AP, AT, BALKAN, BEST, BETTER, BOY, BRUSHING, CAMPAIGN, CASE, CHANGE, CHILDREN, COMPETITIVE, CORRECTLY, COUNTRY, DOES, EAGER, EARNED, FOR, FORMER, FROM, GENTLE, GETS, GHIRDA, HAS, HE, HEART, HELP, HELPING, HERO, HIGHLY, HIS, IMPROVE, IN, IS, JAN, JORDAN, LEARN, LIKE, LIVES, MANY, MICHAEL, MORE, NBA, NICOLAE, NUCSOARA, OF, OTHERS, PARTICULARLY, POOREST, PRAISE, RESIDENTS, RIGHTS, ROMANIA, SATURDAY, SAYS, STAR, TEETH, THAT, THE, TIRELESS, TO, UNDERPRIVILEGED, VADIM, VALERIU, WHAT,