EN_01460382_0853

EN_01460382_0853
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET+ 100%
Los Angeles, CA - *EXCLUSIVE* - Lucy Hale pictured carrying a 'Proof Of Heaven' book after hitting the gym. The book written by neurosurgeon, Eben Alexander is a 2012 New York Times bestselling nonfiction book and autobiographical book about a journey into the afterlife. Pictured: Lucy Hale BACKGRID USA 13 JANUARY 2021 USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*
2021-01-13
STFN, LESE/Backgrid/East News
Backgrid
STFN, LESE
BGUS_2057799_012
1,4MB
17cm x 26cm przy 300dpi
1, 13, 2007, 2012, 2021, 208, 310, 344, 44, 798, 9111, A, ABOUT, AFTER, AFTERLIFE, ALEXANDER, AND, ANGELES, AUTOBIOGRAPHICAL, BACKGRID, BESTSELLING, BOOK, BOTTLE, BRUNETTE, BY, CARRYING, CHILDREN, CLIENTS, CONTAINING, EBEN, EXCLUSIVE, FACE, FASHION, GRAY, GYM, HALE, HEAVEN, HITTING, INTO, IS, JANUARY, JOURNEY, LEGGINGS, LESE, LOS, LUCY, NEUROSURGEON, NEW, NONFICTION, OF, PICTURED, PICTURES, PIXELATE, PLEASE, PRIOR, PROOF, PUBLICATION, STFN, STYLE, SUNGLASSES, SWEATER, THE, TIMES, TO, UK, UKSALES, USA, USASALES, WORKOUT, WRITTEN, YORK,