EN_01460382_0634
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET+ 100%
Brentwood, CA - *EXCLUSIVE* Jordana Brewster picks up coffee while walking her dog in Brentwood. Pictured: Jordana Brewster BACKGRID USA 13 JANUARY 2021 USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*
Jordana Brewster z psem na spacerze
2021-01-13
BOAZ, SOVE/Backgrid/East News
Backgrid
BOAZ, SOVE
BGUS_2057760_001
0,24MB
5cm x 9cm przy 300dpi
1, 13, 2007, 2021, 208, 310, 344, 44, 798, 9111, ACTRESS, BACKGRID, BOAZ, BRENTWOOD, BREWSTER, BRUNETTE, CHILDREN, CLIENTS, COFFEE, CONTAINING, DOG, EXCLUSIVE, FACE, HER, IN, JANUARY, JORDANA, MOTHER, PICKS, PICTURED, PICTURES, PIXELATE, PLEASE, PRIOR, PUBLICATION, SOVE, TO, UK, UKSALES, UP, USA, USASALES, WALKING, WHILE,