EN_01460382_0077

EN_01460382_0077
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET+ 100%
Los Angeles, CA - *EXCLUSIVE* - Super model Sara Sampaio relaxes on her balcony in her pajamas whilst on her phone accompanied by her pup. Pictured: Sara Sampaio BACKGRID USA 12 JANUARY 2021 BYLINE MUST READ: BACKGRID USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*
2021-01-12
EVGA/Backgrid/East News
Backgrid
EVGA
BGUS_2057389_015
1,07MB
28cm x 19cm przy 300dpi
1, 12, 2007, 2021, 208, 310, 344, 44, 798, 9111, ACCOMPANIED, ANGELES, BACKGRID, BALCONY, BY, BYLINE, CELL, CHILDREN, CLIENTS, CONTAINING, DOG, EVGA, EXCLUSIVE, FACE, HER, IN, JANUARY, LOS, MODEL, MUST, ON, PAJAMAS, PHONE, PICTURED, PICTURES, PINK, PIXELATE, PLEASE, PONYTAIL, PRIOR, PUBLICATION, PUP, READ, RELAXES, SAMPAIO, SARA, SUPER, SWEATS, TO, UK, UKSALES, USA, USASALES, WHILST,