EN_01460238_0001

EN_01460238_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6436521 11.01.2021 Road police officers investigate the road accident in the 28th kilometer of Novorizhskoye highway, in Moscow region, Russia. According to a spokesperson for the regional emergency services, four people were killed, another six were injured in the road accident involving military buses and a truck. Maksim Blinov / Sputnik
2021-01-11
Maksim Blinov/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Maksim Blinov
6436521_5ffc90543ee4c
5,58MB
44cm x 29cm przy 300dpi
01, 11, 2021, 28TH, A, ACCIDENT, ACCORDING, AND, ANOTHER, BLINOV, BUSES, CRUSH, EMERGENCY, FOR, FOUR, HIGHWAY, IN, INJURED, INVESTIGATE, INVOLVING, KILLED, KILOMETER, MAKSIM, MILITARY, MOSCOW, NOVORIZHSKOYE, OF, OFFICERS, PEOPLE, POLICE, REGION, REGIONAL, ROAD, RUSSIA, SERVICEMEN, SERVICES, SIX, SPOKESPERSON, SPUTNIK, THE, TO, TRUCK, VICTIM, WERE,