EN_01459615_0009

EN_01459615_0009
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
No third party sales MINIMUM PRICE 5 USD
SANADA and EVIL compete during the New Japan Pro-Wrestling Special Single Match at Tokyo Dome on January 5, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo by New Japan Pro-Wrestling/AFLO)
2021-01-05
New Japan Pro-Wrestling/Aflo Images/East News
Aflo Images
New Japan Pro-Wrestling
aflo_151513573
0,87MB
21cm x 14cm przy 300dpi
2021, 5, AFLO, AND, AT, BY, COMPETE, DOME, DURING, EVIL, IN, JANUARY, JAPAN, MATCH, NEW, ON, PRO-WRESTLING, SANADA, SINGLE, SPECIAL, THE, TOKYO,