EN_01454757_0027
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET + 100 %
21.11.2020 Krakow W ramach globalnej akcji #RebuildTheWorld pod Wawelem przy Smoku Wawelskim stanela ziejaca ogniem owca zbudowana z klockow LEGO fot. Beata Zawrzel/REPORTER
Owca z klocków LEGO pod Wawelem
2020-11-21
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
20201121beza106
4,45MB
51cm x 34cm przy 300dpi
11, 2020, 21, AKCJI, BEATA, GLOBALNEJ, KLOCKI, KLOCKOW, KRAKOW, KRAKOWIE, LEGO, OGNIEM, OWCA, POD, POLSCE, POLSKA, PRZY, RAMACH, REBUILD, REBUILDTHEWORLD, REPORTER, SMOKU, STANELA, THE, W, WAWELEM, WAWELSKIM, WORLD, Z, ZAWRZEL, ZBUDOWANA, ZIEJACA,