EN_01454355_0022

EN_01454355_0022
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mandatory Credit: Photo by Sebastian Nanco/Shutterstock (11026463z) Hundreds of demonstrators arrived a few meters from the Government Palace demanding the resignation of the President of Chile, Sebastian Pinera. There were confrontations where the police used tear gas and water cannons to prevent the advance of the demonstrators. Anti-government protest, Santiago, Chile - 20 Nov 2020
2020-11-20
Rex Features/East News
Rex Features
Sebastian Nanco/Shutterstock
Antigovernment_protest_Santiago_Chile_11026463Z
5,32MB
45cm x 27cm przy 300dpi
20, 2020, A, ADVANCE, AND, ANTI-GOVERNMENT, ANTIGOVERNMENT, ARRIVED, BY, CANNONS, CHILE, CONFRONTATIONS, CREDIT, DEMANDING, DEMONSTRATORS, FEW, FROM, GAS, GOVERNMENT, HUNDREDS, MANDATORY, METERS, NANCO, NOT-PERSONALITY, NOV, OF, PALACE, PINERA, POLICE, PRESIDENT, PREVENT, PROTEST, RESIGNATION, SANTIAGO, SEBASTIAN, SHUTTERSTOCK, TEAR, THE, THERE, TO, USED, WATER, WERE, WHERE,