EN_01454712_0155
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET+ 100%
Los Angeles, CA - *EXCLUSIVE* Catherine Zeta-Jones and her children, Dylan and Carys are seen in LA after Catherine and Michael Douglas' 20th Wedding Anniversary. The adorable family was seen at LAX with Catherine's dog who her greeter helped load into the car. Pictured: Catherine Zeta-Jones, as, Dylan Douglas BACKGRID USA 20 NOVEMBER 2020 BYLINE MUST READ: LionsShareNews / BACKGRID USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*
Catherine Zeta-Jones z dziećmi na lotnisku
2020-11-20
RFAP/Backgrid/East News
Backgrid
RFAP
BGUS_2037168_014
1,38MB
20cm x 30cm przy 300dpi
1, 20, 2007, 2020, 208, 20TH, 310, 344, 44, 798, 9111, ADORABLE, AFTER, AIRPORT, AND, ANGELES, ANNIVERSARY, ARE, AS, AT, BACKGRID, BYLINE, CAR, CARYS, CATHERINE, CELEBRITY, CHILDREN, CLIENTS, CONTAINING, DOG, DOUGLAS, DYLAN, EXCLUSIVE, FACE, FAMILY, GREETER, HELPED, HER, IN, INTO, LA, LAX, LIONSSHARENEWS, LOAD, LOS, MICHAEL, MUST, NOVEMBER, PICTURED, PICTURES, PIXELATE, PLEASE, PRIOR, PUBLICATION, READ, RFAP, SEEN, THE, TO, TRAVEL, UK, UKSALES, USA, USASALES, WAS, WEDDING, WHO, WITH, ZETA, ZETA-JONES,