EN_01454533_2113

EN_01454533_2113
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A demonstrator lies on a checkout conveyor belt as he takes part in a protest inside the supermarket Carrefour in Rio de Janeiro, Brazil, on November 20, 2020 on Black Consciousness Day, against the death of a black man inside a supermarket of the same chainin Porto Alegre. - The death on Thursday night of Joao Alberto Silveira Freitas after being beaten by white security agents in a supermarket belonging to the Carrefour group in Porto Alegre unleashed a wave of indignation in Brazil. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
2020-11-20
CARL DE SOUZA/AFP/East News
AFP
CARL DE SOUZA
AFP_8VL346
6,25MB
47cm x 31cm przy 300dpi
20, 2020, A, AFTER, AGAINST, AGENTS, ALBERTO, ALEGRE, AS, BEATEN, BEING, BELONGING, BELT, BLACK, BRAZIL, BY, CARL, CARREFOUR, CHAININ, CHECKOUT, CONSCIOUSNESS, CONVEYOR, DAY, DE, DEATH, DEMONSTRATOR, FREITAS, GROUP, HE, HORIZONTAL, IN, INDIGNATION, INSIDE, JANEIRO, JOAO, LIES, MAN, NIGHT, NOVEMBER, OF, ON, PART, PORTO, PROTEST, RACISM, RIO, SAME, SECURITY, SILVEIRA, SOUZA, SUPERMARKET, TAKES, THE, THURSDAY, TO, UNLEASHED, WAVE, WHITE,