EN_01454531_1085

EN_01454531_1085
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET+ 100%
New York, NY - *EXCLUSIVE* - Katie Holmes and Suri Cruise pick up lunch from the "Mercer Kitchen" in New York. Pictured: Katie Holmes and Suri Cruise BACKGRID USA 20 NOVEMBER 2020 USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*
2020-11-20
KEVY, JWNY/Backgrid/East News
Backgrid
KEVY, JWNY
BGUS_2036977_001
1,24MB
16cm x 24cm przy 300dpi
1, 20, 2007, 2020, 208, 310, 344, 44, 798, 9111, ACTRESS, AND, BACKGRID, CHILDREN, CLIENTS, COAT, CONTAINING, CRUISE, DENIM, EXCLUSIVE, FACE, FROM, HAT, HOLMES, IN, JACKET, JWNY, KATIE, KEVY, KITCHEN, LUNCH, MASK, MERCER, MOTHER, NEW, NOVEMBER, NY, PICK, PICTURED, PICTURES, PIXELATE, PLEASE, PRIOR, PUBLICATION, SUNGLASSES, SURI, THE, TO, UK, UKSALES, UP, USA, USASALES, YORK,