EN_01454347_0554

EN_01454347_0554
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Members of the Prince of Monaco's Company of Carabiniers march with magistrates in front of the courthouse prior to a mass at the Cathedral of Monaco during the celebrations marking Monaco's National Day in Monaco, on November 19, 2020. (Photo by Valery HACHE / AFP)
2020-11-19
VALERY HACHE/AFP/East News
AFP
VALERY HACHE
AFP_8VG84V
2,21MB
34cm x 25cm przy 300dpi
19, 2020, A, AT, BY, CARABINIERS, CATHEDRAL, CELEBRATIONS, COMPANY, COURTHOUSE, DAY, DURING, FRONT, HACHE, HORIZONTAL, IN, MAGISTRATES, MARCH, MARKING, MASS, MEMBERS, MONACO, NATIONAL, NOVEMBER, OF, ON, PRINCE, PRIOR, ROYALS, THE, TO, VALERY, WITH,